عکس های هنری

گالری عکس های هنری با تم سرد ، گالری عکس گل با تم گرم ، در باره من ، تماس با من ، صفحه اصلی

Aperture: 8

Shutter: 1/200

04/11/2008

ISO: 100

F. Lenght: 42

 

 

 دوربین  
Olympus 510
خود را تازه خریده بودم ، سری زدم به یک گلخانه بزرگ و شروع کردم به عکس گرفتن. دو گلدان با گلهایی از یک نوع توی کادرم جای گرفتند ، گلها پرپشت بودند. توی خانه متوجه شدم اگر قسمت پرپشت گلها را از عکس اصلی جدا کنم چیز جالبی درست می شود.
هر رنگی را برای پس زمینه انتخاب کردم جور در نیامد ، پس به سیاه پناه بردم و به آن شکل دادم.
نتیجه برایم جالب بود ، یک خوشه ترکیبی از سفبد و سبز کم رنگ که حالتی مثل طراوت مرطوب یک باغچه را به انسان انتقال می دهد.