عکس های هنری

گالری عکس های هنری با تم سرد ، گالری عکس گل با تم گرم ، در باره من ، تماس با من ، صفحه اصلی

Aperture: 8

Shutter: 1/80

04/11/2008

ISO: 100

F. Lenght: 42

 

 

گاهی وقتها که همینطور بی هدف کار می کنی متوجه می شوی چیز منظمی ساختی! داشتم با فوتوشاپ ور می رفتم تا یک پس زمینه برای این دو گل بسازم که تصادفا این تصویر قرینه ایجاد شد.
اما مگس! نمی دانم مگسها چرا همه جا در عکسهای من پیدا می شوند!