گالری عکس

گالری عکس های هنری با تم سرد ، گالری عکس گل با تم گرم ، در باره من ، تماس با من ، صفحه اصلی

Aperture: 8

Shutter: 1/400

03/24/2008

ISO: 100

F. Lenght: 150

 

اول بهار بود ، تازه دوربین دیژیتال المپوس خود را خریده بودم . شکوفه های زردآلو سرتاسر منطقه را سفید کردند و هوس نیرومند عکاسی مرا به میان درختان کشاند .

عکسبرداری از شکوفه های زردآلو از نمای نزدیک تصاویر خارق العاده ای خلق می کند ولی پس از چند بار از این کار خسته شدم . همینطور گیج و ویج در میان شاخه ها درختی سرم را به این سو و آن سو می چرخاندم که این عکس را از فاصله دور از شاخه ای گرفتم .

بعد از حذف محیط اطراف با استفاده از تصویر اصلی بزرگ شده برایش پشت زمینه -ای ساختم و با کمک لایه ای که بصورت تکه نکه سفید شده بود زمینه را سفید کردم .

حاصل کار رویایی بود ، انگار شاخه دارد از عمق مه آلود تصویر به سوی ما می آید. وضعیت لایه جلویی در مقایسه با زمینه و نحوه رنگ آمیزی  به تصویر حالت سه بعدی می دهد.

در کل از یک نگاه تخیلی ، شبیه یک رویا در میان ابر های سفید است.