گالری عکس

گالری عکس های هنری با تم سرد ، گالری عکس گل با تم گرم ، در باره من ، تماس با من ، صفحه اصلی

Aperture: 8

Shutter: 1/40

07/06/2008

ISO: 800

F. Lenght: 39

 

 

این در واقع یک شکوفه رز کوچک بود ، جزء مجموعه گلهای مادرم و این او بود که تشویقم کرد تا عکسی از آن بگیرم. در نگاه کلی به نظر آرامبخش می آید. ولی با یک نگاه دقیقتر حسی از عظمت را هم القا می کند.
لطفا به لبه های نقره ای درخشنده گلبرگها دقت کنید و به حاشیه و مرکز تصویر که حس عمق را منتقل می کند. شبیه به این است که در لبه پرتگاهی ایستاده باشیم. خوب این همه از اعجاز عکاسی ماکرو
Macro Photography
است. یک شکوفه رز کوچک چه دنیای بزرگی در درون خود دارد!