عکس گل ، گالری با تِم گرم

عکس پروانه گل
زنگ ناهار
عکس گل هنری
رویایی ارغوانی
عکس رز صورتی
رز صورتی
عکس گل نارنجی
فنجان نارنجی
عکس رز قرمز
قلب غنچه رز
عکس سگ آفتابگردان
حمام آفتاب
عکس غاز
پله پله
آفتابگردان
آفتاب گردان
بگونیا
بگونیا

در ابن گالری رنگها بیشتر گرم هستند و تم عکسها بیشتر شادی بخش است.
عکسها اکثرا در درجه اول
Fine Art Photography
و بعد
Macro Photography
هستند. آنها حس مثبت اندیشی را نقویت می کنند و به نوعی می نوان گفت به زیباپرستی بیشتر وفادارند تا برخورد محتوایی. در کل نوازشگر چشمانمان هستند و می توانند نور امید را در ما زنده کنند و به پیش برند.
من یکی را که به سرزندگی و فعالیت ترغیب می کنند و خاطرات خوب گذشته را بیادم می آورند و وادارم می کنند به آرزوهای خوبم فکر کنم ، امیدوارم برای شما هم همینطور باشند.

 

      

اگر شیفته گل یعنی گلشیفته هستید این گالری به دردتان می خورد

گالری عکس های هنری با تم سرد ، گالری عکس گل با تم گرم ، در باره من ، تماس با من ، صفحه اصلی