عکس گل

گالری عکس های هنری با تم سرد ، گالری عکس گل با تم گرم ، در باره من ، تماس با من ، صفحه اصلی

Aperture: 9

Shutter: 1/160

08/04/2008

ISO: 100

F. Lenght: 21

 

هه هه هه هه !!
سگی که داشت خود را می خاراند ، یک گل آفتاب گردان و همان سبک خودم در ساخت
Background
و البته مگس! نمی دانم این مگسها چرا همه جا در عکسهای من پیدا می شوند؟!
ترکیب این دو عکس بد از آب در نیامد ، گل آفتابگردان را به خورشبد تشبیه کردم و سگ را در حال گرفتن حمام آفتاب ، که البته مثل اکثریت کارهایم سورآلیستی است.