عکس گل

گالری عکس های هنری با تم سرد ، گالری عکس گل با تم گرم ، در باره من ، تماس با من ، صفحه اصلی

Aperture: 9

Shutter: 1/250

08/04/2008

ISO: 100

F. Lenght: 43

 

تصادفی بود! شکار پروانه با دوربین آنقدرها هم ساده نیست آنهم با یک
Extension Tube
چون حتی با یک لنز ماکرو با فاصله کانونی 35 هم انجامش مشکل است.
برای اینکار یک لنز ماکرو 105 یا 150 لازم است که حتی فعلا هم از داشتنش بی بهره ام. در آنصورت می توان در فاصله زیاد از پروانه ایستاد و بدون فراری دادن او عکسی با بزرگنمایی بالا کرفت. در غیر اینصورت با نزدیک شدن به او ، او را فراری خواهید داد.
در آن لحظه داشتم از گلها عکس می گرفتم که متوجه آن پروانه در نزدیک صورتم شدم ولی او متوجه من نشد  ...