عکس گل

گالری عکس های هنری با تم سرد ، گالری عکس گل با تم گرم ، در باره من ، تماس با من ، صفحه اصلی

Aperture: 8

Shutter: 1/80

04/11/2008

ISO: 100

F. Lenght: 42

 

حرف زدن در باره اش مشکل است ، فقط همین را می توانم بگویم که زیباست. البته دیگران آنرا در سایتهای عکاسی بیشتر می پسندیدند تا خودم ، فکر می کنم موقع ویرایشش بیشتر حواسم جمع بود تا بقیه وقتها.
چنین تعمدی نداشتم اما بعد از ساخت پس زمینه حالتی پیدا کرد مثل اینکه دارد نیرویی را به آسمان می فرستد یا شاید هم می گیرد!
نام این گیاه
Ranunculus Asiaticus
است.  اگر بر روی این تصویر وقت بیشتری گذاشته باشم  فکر کنم از ارادتم به
Fine Art Photography
ناشی می شود.