عکس گل

گالری عکس های هنری با تم سرد ، گالری عکس گل با تم گرم ، در باره من ، تماس با من ، صفحه اصلی

Aperture: 9

Shutter: 1/250

08/12/2008

ISO: 800

F. Lenght: 313

 

روستای سیدک یک روستای کردنشین است که در دره باراندوز واقع شده و تپه های اطراف آنرا کاملا احاطه کرده اند. وقتی از پنجره به بیرون نگاه می کنید چیزی بجز کوه و تپه و صخره آن هم در فاصله نزدیک نمی بینید. یعنی تپه ها ده را محصور کرده اند.
دورنمایی وجود ندارد ،  از شهر دور است ، امکاناتی ندارد و البته بسیار سرد است. با خودم گاهی فکر می کنم این مردم برای چه هنوز آنجا مانده اند؟ البته عده زیادی از آنان تا کنون مهاجرت کرده اند ، ولی کسانی که مانده اند آدمهای سر سختی هستند ، آنها حتی در مواجه با مردم کرد روستاهای اطراف هم سرسخت هستند.
این روستا پر است از غاز! غازهایی تقریبا یک شکل و خوب ...  یک کم مهاجم!
در این عکس حالت قرارگیری سرهای غازها جالب و پله پله بود.