عکس گل

گالری عکس های هنری با تم سرد ، گالری عکس گل با تم گرم ، در باره من ، تماس با من ، صفحه اصلی

Aperture: 8

Shutter: 1/160

04/11/2008

ISO: 100

F. Lenght: 42

 

یک بگونیا صورتی رنگ ، باز هم از رنگ گل برای پس زمینه استفاده کردم و بعد شرایط نوردهی را تغییر دادم.
 این نحوه ساختن پس زمینه تقریبا دیگر برایم یک عادت شده ولی چون در سایتهای عکاسی که این عکسها را برای نمایش می گذاشتم این کارم را تشویق می کردند آنرا تا بحال ادامه داده ام.