عکس گل

گالری عکس های هنری با تم سرد ، گالری عکس گل با تم گرم ، در باره من ، تماس با من ، صفحه اصلی

Aperture: 8

Shutter: 1/160

04/11/2008

ISO: 100

F. Lenght: 42

 

رز صورتی ، از دو قسمت گل برای رنگ آمیزی
Background
استفاده کردم. اما از شکلی که به آن دادم هیچوقت خوشم نمی آمد جز در این مورد که به خاطر شکل خاص گل جواب داد.
این تصویر هم بیشتر به یک تابلو شیشه ای شبیه است!