عکس گل

گالری عکس های هنری با تم سرد ، گالری عکس گل با تم گرم ، در باره من ، تماس با من ، صفحه اصلی

Aperture: 9

Shutter: 1/250

09/16/2008

ISO: 200

F. Lenght: 40

 

WOW!
برای خودش عظمتی دارد یک غنچه گل رز کوچک! ابن عکس را با
Extension Tube
 گرفته ام. بزرگنمایی حالتی را ایجاد کرده که وقتی به قلب یا مرکز این گل کوچک رز خیره می شویم حس کنیم در دنیای دیگری گم شدیم.
لبه های تیز گکبرگها و عمق میدان تجسم سه بعدی را القا می کنند و قلب صورتی آن اغوا کننده است. این عکس از بهترینهای من در
Macro Photography
است.