عکس گل

گالری عکس های هنری با تم سرد ، گالری عکس گل با تم گرم ، در باره من ، تماس با من ، صفحه اصلی

Aperture: 9

Shutter: 1/160

08/04/2008

ISO: 100

F. Lenght: 42

 

مزرعه ای بود پر از آفتابگردان ، خیلی دیدنی بود و تماشایی! صاحبان آن اهل خوی بودند که به علت خشکسالی به ارومیه مهاجرت کرده و این زمین را در روستای دیدان اجاره کرده بودند.
اینجا هم مگسها مرا رها نکرده اند!